Achillespees tendinitis, achillespees tendinopathie of achillespees ontsteking is een blessure waar veel rennende en springende sporters, maar ook niet-sporters mee te kampen krijgen. Dit kan grote consequenties hebben voor u. Zo kunnen veel mensen niet meer de gewenste sport uitvoeren, of niet op de gewenste manier.

Wat is de oorzaak van Achilles tendinitis?

Achilles tendinopathie is een aandoening aan de achillespees waarbij een verlies van gezond collageenweefsel plaatsvindt – dit gaat gepaard met een verstoorde peescelorganisatie. Vaak treedt er ook een ontstekingsreactie op in de pees, maar dit is niet altijd het geval.

Wat zijn de symptomen bij Achillespees pijn?

Achillespees klachten zoals bij een achillespees tendinopathie uiten zich met pijn bij staan, wandelen, en sporten. Stijfheid in de pees bij het opstaan, na lang zitten of na het sporten komt veel voor. Soms is de kracht enorm verminderd. Een flinke afname van kracht kan ook betekenen dat de pees gescheurd is.

Welke behandeling is passend bij achillespees ontsteking?

De behandeling van een achillespees ontsteking is mede afhankelijk van de locatie van de pijn. Twee types kunnen worden onderscheiden:

  • Mid-portion achilles tendinopathie (het middendeel van de pees)
  • Insertionele achilles tendinopathie (de aanhechting van de pees)

Vaak bestaat de therapie uit het vermijden van pijnvolle activiteiten, het gradueel (grotendeels-pijnvrij) opbouwen van de sportactiviteiten en oefentherapie. De oefeningen moeten aansluiten bij het type achilles tendinopathie.

Balans oefeningen, zooltjes, afstemmen van juist schoeisel, het verbeteren van de (hard-)looptechniek en vaak ook behandeling van de pees en kuit is zinnig voor het herstel.

Wat gebeurt er als de achilles tendinitis niet behandeld wordt?

Soms gaan de klachten aan de achilles vanzelf weer over. Toch zien we vaak mensen met zeer langdurige klachten om dat de klachten niet (juist) zijn aangepakt. Bij langdurige achilles klachten wordt het moeilijker om van de pijn af te komen en duurt het vaak ook langer voordat pijnvrije sportbeoefening weer kan worden opgepakt.

Kunnen achillespees ontstekingen worden voorkomen?

Vaak keert de achillespees ontsteking terug. Dit kan vaak vroegtijdig voorkomen worden door:

  1. Tijdig het sporten te minderen/stoppen wanneer de pijn opkomt
  2. Een redelijk constante sportbelasting te handhaven (denk aan onderhoud van de sportbelasting tijdens de vakantie)
  3. Gerichte oefeningen te doen om kracht, coördinatie, uithoudingsvermogen, snelheid en lenigheid op het voor u vereiste niveau te houden.

Wat is de werkwijze van Onder de Knie bij achilles tendinitis?

Onder de Knie analyseert met u de achillespeesblessure. Hoe is de het ontstaan, en waarom? Waarom lukt het niet om van de blessure af te komen? De achilles wordt onderworpen aan een tal tests – naast dat we u over uw blessure bevragen beoordelen we uw kracht, evenwicht en looptechniek. Aan de hand van het onderzoek stellen we samen een plan op om uw doelen te halen. We stellen samen vast welke aanpak voor u de grootste kans op succes heeft.