Shin splints, ook wel scheenbeenvliesontsteking, botvliesontsteking of mtss (mediaal tibiaal stress syndroom) genoemd, is een lastige blessure. “Eens shin splints, altijd shin splints” is een vaak gehoorde uitspraak – maar dit hoeft niet zo te zijn! Hoewel shin splints vaak lang duurt kan u ook weer goed herstellen van deze blessure. Lees hier hoe u van deze blessure af kan komen.

Wat is shin splints?

Vaak wordt gedacht dat shin splints een scheenbeenvliesontsteking betreft. Er worden van allerlei behandelingen uitgevoerd zoals massage en dry needling om dit tegen te gaan. Uit mijn proefschrift over shin splits blijkt echter dat het scheenbeenbot vaak overbelast is, dit kan soms tot schade in het bot leiden.

Wat zijn de symptomen van shin splints?

Shin splints zorgt voor een zeurende, soms stekende pijn aan de binnenzijde van het scheenbeen. Meestal treedt de pijn op in het lagere deel van het scheenbeen. Bij ca. 80% van de sporters treedt de blessure op in beide benen. De pijn is vaak over een groter gebied ca 5-15cm aanwezig en verergert door sporten.

Welke behandeling is passend bij shin splints?

Shin splints kan overgaan door de (sport-)belasting goed af te stemmen op wat u aan kan. Pijn mag niet hoger dan zijn dan 1-2 op een 0-10 schaal (10= ergst voorstelbare pijn). Spier- en botversterkende oefeningen, balans oefeningen en verbeteren van de (hard-)looptechniek is vaak zinnig om het scheenbeen te versterken, en in de toekomst minder zwaar te belasten.

Wat gebeurt er als shin splints niet behandeld wordt?

Als shin splints niet tijdig goed wordt behandeld en juist gemanaged kan de blessure lang voortbestaan. Bij langdurige pijn wordt het moeilijker om van de pijn af te komen en duurt het vaak ook langer voordat pijnvrije sportbeoefening weer kan worden opgepakt.

Kan je shin splints voorkomen?

Het opnieuw krijgen van shin splints kan voorkomen worden door: 

  1. tijdig het sporten te minderen/stoppen wanneer de pijn opkomt
  2. een redelijk constante sportbelasting te handhaven (denk aan onderhoud van de sportbelasting tijdens de vakantie)
  3. door gerichte oefeningen te doen om de kracht, coördinatie, uithoudingsvermogen, snelheid en lenigheid op het voor u vereiste niveau te houden.

Wat is de werkwijze van Onder de Knie bij shin splints?

Onder de Knie analyseert met u de shin splint blessure. Hoe is de het ontstaan, en waarom? Waarom lukt het niet om van de blessure af te komen? Aan de hand van het onderzoek stellen we samen een plan op om uw doelen te halen. We stellen samen vast welke aanpak voor u de grootste kans op succes heeft.